Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR

NSHA.jpg
 
 

NSHA GDPR

North Sweden Hockey Academy har i enlighet med den nya dataskyddsförordningen tagit fram ett förfarande över hur vi lagrar och tar in uppgifter i vårt system.

Att skydda Era personuppgifter är viktig för oss, särskilt när det gäller skydd av den personliga integriteten vid bearbetning och användning av denna information. Om Ni har gett oss Era personuppgifter så kommer dessa inte att utlämnas till tredje part. Dessutom har Ni rätt, i enlighet med lagstadgade bestämmelser, till rättelse, blockering och radering av Era personuppgifter. På skriftlig begäran, via post eller e-post, kommer vi att informera Er kostnadsfritt om de personuppgifter som erhållits från webbplatsen och lagras. Vänligen skicka Er skriftliga begäran till gdpr@nsha.se